Geoenergi

INFRASTRUKTUR

GEOENERGI

VATTENBRUNNAR

KONSULTATION

EnergibrunnarAldrig har eftrerfrågan varit större på borrning av energibrunnar.

Nu ökar fastighetssegmentet mer än tidigare.


  • Bergvärme
  • Frikyla
  • Energilager
  • Akvifere
  • Mark

Wessman Drilling Solution

THE WAY YOU WANT IT

24/7

Drilling Service

mail@wessmangroup.se


Org nr. 556949-6754

Wessman Drilling Solution AB

Besöksadress: Rörvägen 62, 136 50 Haninge

+46 73-368 85 80