Om oss

Calle Wellenius, VD

070-418 40 20

calle.wellenius@sens.se

Per Wessman, Försäljning

073-368 85 80

per@wessmangroup.se

Företaget i korthet


Wessman Drilling Solution AB startade våren 2017 då Hälsinge Entreprenad AB förvärvade Wessman Entreprenad AB genom en inkråmsaffär.

Hälsinge Entreprenad AB namnändrades i samband med detta till Wessman Drilling Solution AB. Under hösten 2017 förvärvades även Brunnsborrning i Sörbo AB, detta också genom en inkråmsaffär.

Wessman Drilling Solution AB har sedan starten april 2017 omsatt ca 34 miljoner under Q2-Q4 2017 (9 månader) med god lönsamhet.


Wessman Drilling Solution ägs till 100% av Wessman Group AB vilket i sin tur ägs med lika delar av Johan Jansson, Per Wessman och Göran Beronius


Wessman Entreprenad AB har varit verksamt sedan starten 2011 och omsatt mellan 20-27 MSEK per år.


Brunnsborrning i Sörbo AB har varit verksamt sedan 2006 och omsatt mellan 4-7 MSEK per år.


Hälsinge Entreprenad AB har varit verksamt sedan 2013 och omsatt mellan 0,7-1,5 MSEK per år.


Under september 2017 förvärvades även ett VVS installationsbolag genom en inkråmsaffär av Wessman Group AB vilket blev starten på Wessman Energy Solution AB med fokus på installationsarbeten åt Wessman Drilling Solution och andra värmepumpsinstallationsbolag.

Ekonomifrågor och fakturor:

sens@west-pool.se

Wessman Drilling Solution

THE WAY YOU WANT IT

24/7

Drilling Service

mail@wessmangroup.se

Org nr. 556949-6754

Wessman Drilling Solution AB

Besöksadress: Svarvarvägen 26, 142 50 Skogås (Länna)


+46 70-418 40 20