Projekt

Ekonomifrågor och fakturor:

sens@west-pool.se

Västlänken i Göteborg


Konstruktionsborrning för bullerdämpande åtgärder i samband med byggnationen av  Västlänken.


Ca 300 fästen ner till berg skall borras för bullerdämpande plank mitt i centrala Göteborg vid Lisseberg.


Genomförande: start sep 2018

Brf Toppklockan i Hässelby Stockholm


Energiborrning om 35x305 meter för Brf Toppklockan som köper färdig värme av Vattenfall In House. Borrning sker på egen mark och ny värmepumpsanläggning i kombination med befintlig fjärrvärme försörjer en större samfällighetsförening.


Genomförande: start aug 2018

KL Industrier i Finnspång


Energiborrning om14x250 meter för KL Industrier som tillverkar bland annat ställverksstationer. Projektet genomfördes främst för produktion av kyla och värme.


Genomförande: juli-augusti 2018

Brf Nejlikan 31 & 33, Sveavägen, Stockholm


Energiborrning om 5x360 meter + 8x450 meter mitt i centrala Stockholm. Projektet genomfördes mitt på Brunkebergsåsen med ca 39 meter foderrörs sättning per energibrunn.


Genomförande: juli-augusti 2018

Torvalla IP, Stockholm


Installation och borrning av borrhålslager om 91 borrhål för uppvärmning och frikyla för idrottsplats i Haninge, Stockholm.


Borrhålslagret skall förse simhall, ishall och uppvärmd fotbollsplan med energi under årets alla dagar.


Genomförande: 2017-2018

Nya Siljaterminalen, Stockholm


Installation och borrning av borrhålslager om 62 borrhål för uppvärmning och frikyla för Stockholms hamnar, Stockholm.


Borrhålslagret skall förse den nya Siljaterminalen med värme och frikyla


Genomförande: 2016

Brf Hytten, Täby


Wessman har för IQS Energi Komfort AB energiborrat 10×400 meter, 9×500 meter och ett 601 meters borrhål, sammanlagt 9101 meter för bergvärme.


Genomförande: 2017

Bremen 3, Stockholm


Geoenergilager om 87 borrhål för uppvärmning och frikyla åt kontorsfastighet om 20 000 kvm och 12 våningar högt exklusive källarvåning och garage.


Genomförande: 2010

Oxelvägens förskola, Nacka


Energibrunnar gällande bergvärme för uppförande av ny skola i Nacka Kommun.

6x280 meter om totalt 1680 meter.


Genomförande: 2018

Wessman Drilling Solution

THE WAY YOU WANT IT

24/7

Drilling Service

mail@wessmangroup.se

Org nr. 556949-6754

Wessman Drilling Solution AB

Besöksadress: Svarvarvägen 26, 142 50 Skogås (Länna)


+46 70-418 40 20