Konsultation

Ekonomifrågor och fakturor:

sens@west-pool.se

INFRASTRUKTUR

GEOENERGI

VATTENBRUNNAR

KONSULTATION

Låt oss lösa dina problem


Att hantera och förstå all problematik i samband med borrning är inte lätt.


  • Borransökan
  • Tillståndshantering
  • Polistillstånd
  • Arbete på väg
  • TA-planer
  • Projektering
  • Beräkning
  • Termisk

responstest

  • EED beräkning

Wessman Drilling Solution

THE WAY YOU WANT IT

24/7

Drilling Service

mail@wessmangroup.se

Org nr. 556949-6754

Wessman Drilling Solution AB

Besöksadress: Svarvarvägen 26, 142 50 Skogås (Länna)


+46 70-418 40 20