Välkommen

Ekonomifrågor och fakturor:

sens@west-pool.se

WESSMAN Drilling Solution

- nu en del av SENS gruppen

From design to reality

INFRASTRUKTUR

Styrd borrning

 • Elkablar
 • Fiberkablar
 • Vatten & Avlopp
 • Fjärrvärme
 • Gas

GEOENERGI

Energiborrning

 • Bergvärme
 • Frikyla
 • Energilager

VATTENBRUNNAR

Brunnsborrning

 • Vattenbrunnar


KONSULTATION

Rådgivning

 • Projektering
 • Dimensionering
 • Upphandling
 • Tillståndshantering

SKAPA MERVÄRDE MED OSS

Genom att involvera oss i tidiga skeden kan vi skapa ett slutresultat som både spar tid och pengar. Kontakta oss redan idag!!

SNABB KONTAKT

mail@wessmangroup.se

073-368 85 80

Wessman Drilling Solution

THE WAY YOU WANT IT

24/7

Drilling Service

mail@wessmangroup.se

Org nr. 556949-6754

Wessman Drilling Solution AB

Besöksadress: Svarvarvägen 26, 142 50 Skogås (Länna)


+46 70-418 40 20